Jesteś tutaj:

Miesiąc: maj 2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów: Indywidualny trening zaradności życiowej; Indywidualny trening- szkoła dla rodziców, Indywidualny trening umiejętności spędzania czasu wolnego w ramach projektu: „Lepsze jutro szansą na sukces” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu zostały wybrane oferty: 

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY –”
Projekt „Lepsze jutro szansą na sukces”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia pn.: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów: Indywidualny trening zaradności życiowej; Indywidualny trening- szkoła dla rodziców, Indywidualny trening umiejętności spędzania czasu wolnego w ramach projektu: „Lepsze jutro szansą na sukces”.” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu.

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu
34-106 Mucharz 226

  1. Opis przedmiotu zamówienia
Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE -Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów”

Do góry