ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY –

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mucharzu informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów: Indywidualny trening zaradności życiowej; Indywidualny trening- szkoła dla rodziców, Indywidualny trening umiejętności spędzania czasu wolnego w ramach projektu: „Lepsze jutro szansą na sukces” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu zostały wybrane oferty: 

Część 1:         Dominika Jarosz Pracownia Rozwoju Osobistego, ul. Korabnicka 82D, 
32-050 Skawina 

Część 2: :       Dominika Jarosz Pracownia Rozwoju Osobistego, ul. Korabnicka 82D, 
32-050 Skawina 

Część 3: :       Dominika Jarosz Pracownia Rozwoju Osobistego, ul. Korabnicka 82D, 
32-050 Skawina 

Część 4: :       Dominika Jarosz Pracownia Rozwoju Osobistego, ul. Korabnicka 82D, 
32-050 Skawina 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. 2 z 2 spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-mucharz.pl Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj:

  • Część 1 – kryterium: cena 100pkt, 
  • Część 2 – kryterium: cena 100pkt, 
  • Część 3 – kryterium: cena 100pkt
  • Część 4 – kryterium: cena 100pkt


Część 1

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Dominika Jarosz Pracownia Rozwoju Osobistego, 
ul. Korabnicka 82D, 32-050 Skawina
cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Katarzyna Mirocha Gabinet Dialogu, ul. Kościelna 734-200 Maków Podhalańskicena brutto: 98,00 pkt. II w kolejności

Część 2

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Dominika Jarosz Pracownia Rozwoju Osobistego, 
ul. Korabnicka 82D, 32-050 Skawina
cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Katarzyna Mirocha Gabinet Dialogu, ul. Kościelna 734-200 Maków Podhalańskicena brutto: 98,00 pkt. II  w kolejności

Część 3

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Dominika Jarosz Pracownia Rozwoju Osobistego, 
ul. Korabnicka 82D, 32-050 Skawina
cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Katarzyna Mirocha Gabinet Dialogu, ul. Kościelna 734-200 Maków Podhalańskicena brutto: 98,00 pkt. II w kolejności


Część 4

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Dominika Jarosz Pracownia Rozwoju Osobistego, 
ul. Korabnicka 82D, 32-050 Skawina
cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Katarzyna Mirocha Gabinet Dialogu, ul. Kościelna 734-200 Maków Podhalańskicena brutto: 96,15 pkt. II w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 2 spośród nich spełnia wszystkie wymagania dotyczące części 1, 2, 3 oraz 4 określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część 1: Dominika Jarosz Pracownia Rozwoju Osobistego, ul. Korabnicka 82D, 
32-050 Skawina

Część 2: Dominika Jarosz Pracownia Rozwoju Osobistego, ul. Korabnicka 82D, 
32-050 Skawina

Część 3: Dominika Jarosz Pracownia Rozwoju Osobistego, ul. Korabnicka 82D, 
32-050 Skawina

Część 4:  Dominika Jarosz Pracownia Rozwoju Osobistego, ul. Korabnicka 82D, 
32-050 Skawina