ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Przeprowadzenie grupowych warsztatów

Projekt „Lepsze jutro szansą na sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu informuję że do realizacji zadania pn. Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu Lepsze jutro szansą na sukces” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

Dominika Jarosz PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

ul. Korabnicka 82d

32-050 Skawina        

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty, 3 oferty spełniały wymagania zapytania ofertowego, 1 oferta została złożona po terminie składania ofert. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-mucharz.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – trening Asertywności 

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Dominika Jarosz PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGOul. Korabnicka 82d32-050 Skawina cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Patryk Stępień „PAT” – Coaching i szkoleniaul. Wrocławska 9458-306 Wałbrzychcena brutto: 87,50 pkt.II w kolejności
3.Gabinet DIALOGU Katarzyna Mirochaul. Kościelna 734-220 Maków Podhalańskicena brutto: 84,00 pkt.III w kolejności
4.PIĘKNY UMYSŁ SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE I COACHING NATALIA WOSZCZYK-HAŁADUSul. Wojska Polskiego 2642-300 Myszkówcena brutto: 0,00 pkt.Złożona po terminie

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 3 oferty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

Dominika Jarosz PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

ul. Korabnicka 82d

32-050 Skawina

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *