ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu Lepsze jutro szansą na sukces”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu informuję że do realizacji zadania pn. Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu Lepsze jutro szansą na sukces” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

F.P.H.U. „Dominum” Dominik Nigborowicz

Święcany 406

38-242 Skołyszyn     

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-mucharz.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – trening Warsztaty identyfikacji i rozwijania potencjału

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.F.P.H.U. „Dominum” Dominik NigborowiczŚwięcany 40638-242 Skołyszyn cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.RAJOS CONSULTING Rafał StelmasikBudowlanych 337-550 Radymnocena brutto: 63,51 pkt.II w kolejności
3.Gabinet DIALOGU Katarzyna Mirochaul. Kościelna 734-220 Maków Podhalańskicena brutto: 55,29 pkt.III w kolejności
4.PIĘKNY UMYSŁ SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNE I COACHING NATALIA WOSZCZYK-HAŁADUSul. Wojska Polskiego 2642-300 Myszkówcena brutto: 47,47 pkt.IV w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 4 oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

F.P.H.U. „Dominum” Dominik Nigborowicz

Święcany 406

38-242 Skołyszyn

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *