ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu ,,Lepsze jutro szansą na sukces”

Projekt „Lepsze jutro szansą na sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu informuję że do realizacji zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu ,,Lepsze jutro szansą na sukces” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY LIMBA 

PIOTR RZADKOSZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. KOŚNE HAMRY 15A

34-520 PORONIN

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert, które spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-mucharz.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: 

cena usługi brutto – 85 pkt.

kategoria obiektu – 10 pkt.

zapewnienie atrakcji integracyjnej – 5 pkt.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert 

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.OŚRODEK WYPOCZYNKOWY LIMBA PIOTR RZADKOSZ SPÓŁKA KOMANDYTOWAUL. KOŚNE HAMRY 15A34-520 PORONIN cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.FTU JURKOWSKI PENSJONAT ***Rozalia Jurkowska os. Równie 134-452 Ochotnica Dolnacena brutto: 94,83 pkt.II w kolejności
3.HOTEL SMILE M. DRÓŻDŻ SPÓŁKA JAWNAUL. GŁÓWNA 23434-460 SZCZAWNICAcena brutto: 92,27 pkt.III w kolejności
4.„STANPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KRAKOWSKA 6134-120 ANDRYCHÓWcena brutto: 77,37 pkt.IV w kolejności
5.CENTRUM WYPOCZYNKU I REKREACJI „RYSY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. LEŚNA 2034-530 BUKOWINA TATRZAŃSKAcena brutto: 70,79 pkt.V w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie oferty spełniały wymagania zapytania ofertowego. 

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena usługi, kategoria obiektu oraz zapewnienie atrakcji integracyjnej.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY LIMBA 

PIOTR RZADKOSZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. KOŚNE HAMRY 15A

34-520 PORONIN