Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu
34-106 Mucharz 226
tel/fax (33) 876 16 12
gops@mucharz.pl