ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt „Lepsze jutro szansą na sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu informuję że do realizacji zadania pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu  „Lepsze jutro szansą na sukces” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.została wybrana oferta: 

GABINET REHABILITACJI ALEKSANDRA BORSUK

ul. Podgórska 12

34-100 Wadowice        

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gops-mucharz.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.GABINET REHABILITACJI ALEKSANDRA BORSUKul. Podgórska 1234-100 Wadowicecena brutto: 100 pktI w kolejności
2.AGNIESZKA POPOWICZUL. SŁOMIANA 25/6630-316 KRAKÓWcena brutto: 83,22 pktII w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wpłynęły 2 oferty, które spełniała wszystkie wymagania zapytania ofertowego

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadania wybrano następujący podmiot:

GABINET REHABILITACJI ALEKSANDRA BORSUK

ul. Podgórska 12

34-100 Wadowice